Trochę historii

W latach 2004-2006 z inicjatywy śp. ks. Bogusza Lewandowskiego, dyrektora i redaktora naczelnego Katolickiego Radia EMAUS w Poznaniu powstały audycje pod nazwą Ewangeliarz. Komentarze przygotowywane były w kolejności trzyletniego cyklu liturgii Kościoła Katolickiego. W naszej książce zostały ułożone w kolejności biblijnej.

Wybrane komentarze drukowano w miesięczniku Biblioteka Kaznodziejska w latach 2009 i 2010. W odpowiedzi na zainteresowanie czytelników – oraz wcześniejsze zainteresowanie słuchaczy – podjęto wkrótce starania do wydania komentarzy drukiem. W latach 2011 i 2012 powstały komentarze do tekstów pasyjnych dla każdej z czterech Ewangelii, tu publikowane po raz pierwszy.

O Ewangeliarzu współczesnym

Nad górną linią każdego nowego komentarza widnieje biblijny zakres kontekstowy, do którego należy fragment podany przy tytule. Kontekst poprzedzający oraz kontekst następczy wybranego fragmentu tekstu biblijnego ma ogromny wpływ na jego zrozumienie.

Komentarz pod tekstem bilijnym warto przeczytać dopiero po zapoznaniu się z treścią fragmentu biblijnego.

Zastanawiając się nad tematem nauczania na podstawie wybranego fragmentu biblijnego, warto spojrzeć na kilka sąsiednich tekstów, aby lepiej zrozumieć szczególne znaczenie wybranej lekcji.

Zestawienie liturgiczno-biblijne znajdujące się na końcu książki ułatwi odszukanie tekstu biblijnego przypisanego do wybranego dnia liturgicznego.

  • Wysyłamy książki wyłącznie za pobraniem!